Mám depresiu?

Smútok, splín, skleslosť či strata záujmu sú stavy, ktoré sú pri niektorých životných udalostiach bežnou reakciou. Často sa nás pýtate, či to, čím prechádzate je len taká normálna "depka" alebo ide už o psychiatrickú diagnózu. Nie každý smútok a strata energie je depresia. Na rozdiel od bežných smútkov je depresia chorobný stav. Depresia môže vzniknúť aj bez zjavnej príčiny. Depresia je vážne ochorenie, nemala by sa preto podceňovať. 

Ako zistiť, či to, čo práve prežívate sú depresívne prejavy?

Najčastejšie prejavy depresie:

 • pochmúrna nálada trvajúca dlhšie ako dva týždne v kuse
 • strata záujmu o to, čo vás doteraz bavilo (koníčky, priatelia, práca...)
 • pokles životnej energie a chuti do života
 • neschopnosť sa tešiť, baviť sa a zasmiať sa
 • v spoločnosti, kde sa ľudia bavia ste ešte viac sklesnutý/á 
 • nedostatok elánu a motivácie
 • plačlivosť
 • bežné úlohy sa zdajú byť namáhavé či nezvládnuteľné
 • nadmerná únava a nechuť aj pri sebaobslužných činnostiach
 • nedostatočná sústredenosť
 • podráždenosť
 • pasivita, opúšťanie sa
 • zmeny chuti na jedlo (zvýšenie alebo zníženie)
 • nespavosť, nekvalitný spánok alebo nadmerná potreba spánku, po ktorom neprichádza osvieženie
 • strata sebadôvery, sebaistoty, problémy so sebavedomím
 • sebaobviňovanie a sebadeštruktívne sklony
 • pochybnosti o sebe, pocity zlyhania a pocity viny
 • pocity bezmocnosti a beznádeje
 • zhoršenie nálady pre malichernosť
 • trápenie sa pre nepodstatné veci
 • pocity zúfalstva
 • samovražedné myšlienky
 • strachy, úzkosti a úzkostné stavy
 • psychosomatické ťažkosti - bolesti, funkčné problémy a pod.
 • zhoršenie nálady hneď po prebudení

Depresia a depresívne stavy výrazne znižujú kvalitu života človeka. Postihnutý si často sám neuvedomuje, že situáciu treba riešiť a preto by mali pomôcť príbuzní, ak vidia, že ich blízky vykazuje niektoré alebo takmer všetky prejavy depresie.

Ak sa vám niektoré z uvedených príznakov depresie objavujú a trvajú dlhšie ako dva týždne v kuse, konzultujte svoj stav so psychológom, psychoterapieutom alebo svojim obvodným lekárom. Ak máte obavy, zdôverte sa aspoň svojmu blízkemu a požiadajte o pomoc.

Napriek tomu, že ide o príznaky depresie, mnohé z uvedených príznakov depresie môžu byť zároveň príznakmi príbuzných alebo iných porúch, ochorení, či stavov, napr. syndrómu vyhorenia, adaptačnej poruchy a pod. Taktiež depresii je viac druhov a ich liečba sa môže líšiť. Na presné určenie diagnózy a následnej liečby je nevyhnutný osobný kontakt. Diagnózu vám vie určiť psychiater alebo psychoterapeut.

Neodkladajte riešenie na neskôr a nečakajte, že uvedené príznaky zmiznú bez zásahu alebo zmeny vašeho prístupu či myslenia. Príznaky depresie sa majú skôr tendenciu zhoršiť, či prehĺbiť. Z dôvodu, že pacient stráca motiváciu a záujem o seba, jeho schopnosť si sám pomocť a dostať sa z depresii je minimálna.

Mnohé príznaky sa objavujú aj pri významných stratách v živote človeka, napr. pri úmrtí blízkeho a pod., rovnako v týchto prípadoch odporúčame konzultáciu u psychológa, hoci reakcia môže byť primeraná, nie patologická. Psychológ vám môže lepšie sa so stratou vysporiadať, prekonať veľmi náročné obdobie.

Pri ľahších formách reaktívnej depresie postačí psychológ alebo človek, ktorý vie, ako trpiacemu pomôcť sa opäť naštartovať, zmeniť postoj k životu a nájsť zdroje k vybudovaniu zdravého sebavedomia. Mal by to byť však človek, ktorý vie odlíšiť rôzne druhy depresie a nebude zbytočne svojim prístupom u pacienta s depresiou prehlbovať pocity viny a zúfalstva z toho, že nevie myslieť pozitívne a pod.

Pri dlhotrvajúcich depresívnych stavoch je nevyhnutná psychoterapia, liečba antidepresívami alebo ich kombinácia. Posúdenie vhodnosti terapie nechajte radšej na odborníka. Ak máte obavy zájsť k lekárovi či k psychiatrovi, poraďte sa aspoň so psychológom, ktorý vás usmerní. Každý človek je iný, potrebuje iný prístup i liečbu. Vždy záleží na príčinách vzniku problémov, aktuálnom stave, osobnosti pacienta a jeho motivácii sa liečiť. Neodkladajte liečenie na neskôr, nepodceňujte príznaky depresie, neliečená depresia má tendenciu sa prehlbovať. V niektorých prípadoch dlhšie trvajúcej depresie je nevyhnutná farmakologická liečba. 

Ak ste skôr za alternatívny prístup v liečbe a uprednostňujte skôr byliny, preparáty, akupunktúru či iné metódy a váš stav sa aj tak v krátkej dobe nelepší, obráťte sa na psychológa alebo psychoterapeuta, ktorý vám poskytne svoj názor a prognózu. 

Ak vás táto téma zaujala a chcete sa dozvedieť viac o tom, prečo depresia vzniká, ako sa vyrovnávať so smútkom, bezmocnosťou a prázdnotou, ako rozoznať bežné smútky od klinickej depresie, navštívte seminár Smútok a depresia, ktorý organizujeme v Bratislave a v Banskej Bystrici. Vedie ho MUDr. Adela Gombalová a PhDr. Radoslava Olajos. Taktiež je možné využiť osobné konzultácie, obe vo svojej praxi využívajú psychodynamickú psychoterapiu.

MUDr. Adela Gombalová pôsobí v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Budči, kontakt: 0908 179 799, www.dobrapsychoterapia.sk

PhDr. Radoslava Olajos pôsobí v Bratislave, kontak: 0905 755 022, poradna@atna.sk

 

Prečítajte si tiež:

Čo je to depresia

Pohyb namiesto antidepresív


Články

Láska ako droga | 10.04.2019

Lásku si často pletieme so zamilovanosťou. Dokonca si lásku pletieme aj s návykom. Zaujíma vás prečo? -> Viac

Emócie | 26.12.2018

Často sa sami seba pýtame, ako to, že na emócie niekedy nestačíme, ako to, že sme emóciami tak silno a ľahko ovládnutí? -> Viac

Úzkosti a strachy | 04.08.2018

Zovretie hrdla, úzkosť v hlase, stiahnutie do seba, neistota, nepokoj, nespavosť, tréma, či búšenie srdca... len pár z množstva príznakov nepríjemných stavov úzkosti a strachu. Ako sa ich zbaviť alebo aspoň zmierniť? -> Viac

Esenciálne oleje

Esenciálny olej Clarity™ | 13.05.2015

Prejasnite svoju myseľ, zlepšite si pozornosť. Zmes Clarity v mesiaci máj 10% zľava. -> Viac

Young Living™ producent vzácnych a mimoriadne kvalitných esenciálnych olejov v terapeutickej kvalite

Virtuálna kancelária pre zaregistrovaných členov a distribútorov

Registrácia YL využite výhody pri kúpe esenciálnych olejov a zaregistrujte sa