Príčiny úzkosti

Úzkosť je prirodzená ľudská emócia. Tak, ako občas cítime strach, niekedy hnev, tak sa striedajú aj ostatné emócie ako je radosť a šťastie, prekvapenie, smútok a iné.

Úzkosť (anxieta) je teda pocit nervozity, obáv, strachu či znepokojenia, ktorý môže nastať spontánne bez akéhokoľvek zjavného stimulu.

Veľmi častá býva anticipačná úzkosť, pri ktorej človek už dopredu očakává, že sa ocitne v nepríjemnej situáci, ktorá úzkosť ešte viac podporí (napr. strach zo skúšky v škole, prezentácia na firemnej porade a pod.).

Reagovať úzkostne je nám vrodené, pretože mať z niečoho strach a prežívat úzkosť je úplne normálne. Strach sa pritom viaže na konkrétny podnet (napr. strach z hadov, tmy, otvorených priestranstev, výšok, verejného vystupovania a pod.). Úzkosť takýto podnet nemá, čo býva o to horšie, že ju nemáme k čomu vztiahnuť – inými slovami ani nevieme, čo nám vyvoláva tie nepríjemné pocity – a tým aj brániť sa proti nim ide ťažšie.

Úzkosť sa stáva problémom vtedy, keď človek reaguje aj na bežné podnety omnoho citlivejšie než ostatní, a v situaciách, ktoré druhí dokážu zvládnuť a prekonať relatívne bez väčších problémémov, on prežívá enormné napätie, je v permanentnom strehu a pohotovosti, aj keď na to vo svojej podstate nie je dôvod.

Úzkosť sa pritom často viaže a prepojuje s potiažami v oblasti iných funkcii napr. so spánkom, príjmom potravy a výrazne sa prejavuje fyzickými (zdravotnými, somatickými) symptómami, ako sú kardiovaskulárne ťažkosti (palpitácie a búšenie srdca, zvýšený tep, krvný tlak), problémy s dýchaním (hyperventilácia, neschopnosť sa nadýchnuť, bolesť na hrudi, pocit slabosti, tlak na srdci pripomínajúci infarkt myokardu), gastrointestinálne príznaky (nutkanie na močenie či na stolicu, bolesti brucha, hnačky).

Úzkostné stavy môžu byť zhoršované prežívaním stresu zpôsobeného externými faktormi, ako je napr. záťaž a stres súvisiaca s pracovným životom, školou, stresom súvisiacim s osobným a vzťahovým životom, priateľskými a partnerskými vzťahmi, finančnými záležitosťami, stresom v dôsledku iných vážných ochorení, vedľajšími účinkami liekov, užíváním niektorých psychoaktivnych látok (kokain, metamfetamíny, opiáty a heroin, benzodiazepíny a barbituráry), ale tiež alkoholu.

Úzkosť býva sprievodným javom predovšetkým intenzívneho sebapoznania, pri technikách kedy sa nám otvoria zablokované, nespracované zážitky a traumy. Úzkosť môže mať rôznu intenzitu i prejavy. Preto je dobré, aby ste na svojej ceste sebapoznania a pracovaní s nevedomím mali pri sebe skúseného terapeuta, ktorý vám pomôže prekonať a pochopiť príčiny úzkostí a iných nepríjemných pocitov.

Úzkostné stavy sa objavujú aj pri experimentovaní s alternatívnymi formami liečenia, duchovej "transformácii", odblokoch, pri práci s energiami a inými ezoterickými praktikami, ktoré môžu byť pre človeka, ktorý nie je ukotvený, je bez kontaktu s realitou/svojim telom a s udusenými pocitmi z minulosti môže spôsobiť množstvo nepoznaných a nepríjemných pocitov a úzkosť. Vtedy je vhodné vyhľadať odbornú pomoc, napr. psychológa, psychoterapeuta alebo psychiatra.

Úzkosť spôsobujú aj fyziologické faktory, napr. toxíny (parazity, toxické látky, plesne) alebo aj nedostatok živín, minerálov a vitamínov (pri nevhodných diétach, nedostatočnom stravovaní). 

Niekdy sa môže stať, že sa človek dlhodobo a intenzívne sústredí na fyzické symptómy (bušenie srdca, tlak na hrudi, časté nutkanie k močeniu či vyprazdňovaniu), avšak v skutočnosti za týmito príznakmi nie je somatické ochorenie, ale úzkosť.

Prirodzenou obranou proti prežívaniu úzkosti je vyhýbanie sa osobám a situáciám, ktoré v nás vyvolávajú úzkosť. Niekto, kto sa obáva vystupovania na verejnosti, nebude mať záujem o vedúcu pozíciu a bude sa vyhýbať povýšeniu. Niekto, kto sa bojí zlyhania v školskom výkone, vynechá písanie testu. Kto prežívá úzkosť na verejných priestranstvách, bude vyhľadávať menšie priestory a vyhýbať sa veľkým námestiam.

Keď nie je jedincovi umožnené vyhnúť sa nežiadúcej situácii, ktorá v ňom vyvoláva úzkosť (treba mať napamäti, že väčšina populácie danú situáciu zvláda bez väčších problémov), môže svoju úzkosť prejavovať:

  • vyhýbaním sa očného kontaktu,
  • trasom,
  • uzavretou polohou tela (akoby sa chcel schúliť do klbka, prekríži ruky na hrudi a iné „obranné“ polohy tela),
  • únikmi do denného snenia.

Je nutné zdôrazniť, že vyhýbavé chovanie často udržuje symptómy anxiety, čiže úzkosti, pretože keď sa jedinec bude neustále vyhýbať situaciám, ktoré v ňom vyvolávajú úzkost, nebude mať úzkosť možnosť sa zmierniť a zoslabiť.

V mnohých prípadoch je účinnějšie, než sa úzkosti vyhýbať, je jej čeliť. Postupne sa vystavovať situáciám, ktoré úzkosť vyvolávajú, aby tak preťali bludný kruh, ktorý nás opakovane drží v úzkosti, ktorá sa vždy a zakaždým prejaví, akonáhle sa ocitneme v „ohrozujúcej“ situácii.

Postupným prežívaním a zažitím situacii si jedinec lepšie privykne zvládat tieto situácie, ktoré môžu úzkosť postupne zmiernovať.

V prípade, že úzkost pretrváva a jej intenzita sa neznižuje napriek snahe ju postupne prekonať, je dobré konzultovat situáciu so psychológom alebo psychoterapeutom. Odporúčame hlbinne orientovaného terapeuta, ktorý vám pomôže odhaliť príčinu vašich úzkostí a tým sa príznaky zmiernia alebo aj vymiznú. Príp. vyhľadajte terapeuta zameriavajúceho sa na kognitivno-behaviorálnu terapiu, ktorá sa úspešne využívá na zmierňovanie negativnych prejavov úzkosti a redukování vyhýbavého správania, ktoré ju udržujú a tak znemožňujú jej zmierneniu.

V našej poradni v Rači ponúkame hlbinnú psychoterapiu zameranú na úzkostné stavy. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, radi vám odpovieme.

Kontakt: 0905 755 022, PhDr. Radoslava Olajos 

Viac informácii na: Celostní medicína Anxieta

súvisiace články:

Úzkosť a úzkostné stavy

Strach a vina

Články

Láska ako droga | 10.04.2019

Lásku si často pletieme so zamilovanosťou. Dokonca si lásku pletieme aj s návykom. Zaujíma vás prečo? -> Viac

Emócie | 26.12.2018

Často sa sami seba pýtame, ako to, že na emócie niekedy nestačíme, ako to, že sme emóciami tak silno a ľahko ovládnutí? -> Viac

Úzkosti a strachy | 04.08.2018

Zovretie hrdla, úzkosť v hlase, stiahnutie do seba, neistota, nepokoj, nespavosť, tréma, či búšenie srdca... len pár z množstva príznakov nepríjemných stavov úzkosti a strachu. Ako sa ich zbaviť alebo aspoň zmierniť? -> Viac

Esenciálne oleje

Esenciálny olej Clarity™ | 13.05.2015

Prejasnite svoju myseľ, zlepšite si pozornosť. Zmes Clarity v mesiaci máj 10% zľava. -> Viac

Young Living™ producent vzácnych a mimoriadne kvalitných esenciálnych olejov v terapeutickej kvalite

Virtuálna kancelária pre zaregistrovaných členov a distribútorov

Registrácia YL využite výhody pri kúpe esenciálnych olejov a zaregistrujte sa