Úzkosti a strachy

Úzkosť aj strach je pocit a emócia, ktoré majú svoj význam. Potrebujeme ich, aby nás upozornili na nebezpečenstvo a nabádali nás k opatrnosti, vystríhali nás a bránili nám v zbytočnom riskovaní. 

Prirodzenou reakciou na strach a úzkosť je útok alebo útek, čo našich predkov chránilo pred reálnym ohrozením.

Dnes nás však môže ohrozovať čokoľvek, nie len reálna hrozba. Väčšina strachov, obáv a úzkosti nepochádza z priameho, reálneho ohrozenia. Strach môžeme mať napr. z agresívneho správania druhých, hoci nás fyzicky neohrozujú. Ich správanie v nás však spúšťa strach zo zlyhania, z toho, že nás druhí neprijímajú. Často sa vyskytuje strach z kritiky (z poníženia). Máme strach oponovať, prejaviť svoj názor a byť spontánni, aby nás druhí neodsúdili a nezosmiešnili. Ak máme zažitú nepríjemnú situáciu (utrpelo naše ego, dôstojnosť, sami si neveríme a pod.) a to je jedno, či sa stala pred pár mesiacmi, či rokmi, budeme sa (často nevedomo) vystríhať vystaviť sa podobnej situácii, strach nám nedovolí byť sami sebou a stiahneme sa. Ak budeme ustupovať, cúvať a sťahovať sa príliš dlho, môžeme pociťovať úzkosť, ktorú nevieme k ničomu konkrétnemu priradiť. Nakoniec môžeme mať napr. strach z autorít, ako takých alebo dokonca strach z cudzích ľudí.

Strachy a úzkosti môžu mať rôzne príčiny

V dnešnej dobe sa s miernou úzkosťou stretávame pomerne často. Niekedy signalizuje, že nežijeme v súlade sami so sebou, príp. že sme vystavení príliš veľa negatívnym podnetom či tlakom. Manipulatívnej reklame, ktorá zastrašuje, denno-denné negatívne informácie z medii (večerné správy) či neistota a napätá atmosféra v zamestnaní. Úzkosť môže prameniť aj zo vzťahov, ktoré sú nevyrovnané, kde je partner manipulatívny, nevšímavý, sebecký alebo inak vzbudzujúci v partnerke nepohodu, neistotu a rozladu.   

Problémom začína byť úzkosť, ktorá je nefunkčná, ktorá nechráni, ale bráni v bežných činnostiach. Taká, ktorá znižuje kvalitu nášho života.

Úzkosť býva jedným z príznakov dlhodobého stresu, syndrómu vyhorenia, ale aj pretrvávajúcej neistoty (existenčnej, patrnerskej, pracovnej).

Úzkosť sa objavuje aj pri nevedomých konfliktoch, pri strate ilúzii (sebaklamu) alebo pri deprivácii, či dlhodobej frustrácii. Podľa hlbinných teórii úzkosť poukazuje na nevedomé konflikty a nespracované traumy. Úzkosť často sprevádza a signalizuje rôzne ochorenia, preto netreba úzkosť podceňovať.

Medzi najčastejšie úzkosti patrí existenčná úzkosť - strach zo smrti a separačná úzkosť - strach z odlúčenia, opustenia, samoty. Úzkosť je často prítomná aj u ľudí s nízkym sebavedomím.

Ak prežívame úzkosť bez zjavných racionálnych dôvodov, máme tendenciu sa najskôr vyhýbať činnostiam a situáciám, ktoré nám tieto pocity a stavy vyvolávajú. Problémom býva, že neskôr sa úzkosť objaví aj pri činnostiach, ktoré pôvodne úzkosť nevyvolávali. Predovšetkým vtedy, ak svoju úzkosť projikujeme a preto je dobré spracovať túto emóciu napr. sebapoznaním, psychoanalýzou alebo hlbinným terapeutickým prístupom.

Kto zažil panický atak - náhly, ale pomerne krátky nával zaplavujúcej úzkosti, môže neskôr prežívať obavu, že sa tieto veľmi nepríjemné pocity opäť nečakane obajavia a nami otrasú, ide o tzv. anticipačnú úzkosť - strach zo strachu. 

Mnohí ľudia sa za svoje úzkostné prežívanie hanbia, snažia sa prejavy úzkosti bagatelizovať, zastierať, či "riešiť" po svojom, napr. vyhýbavým alebo agresívnym správaním, alkoholom alebo inými upokojujúcimi látkami.

Ako sa úzkosť prejavuje?

Najčastejšie prichádzajú nepríjemné fyzické, ale aj psychické prejavy, ktoré nás môžu vydesiť a vystrašiť.

 • napätie a nervozita
 • neschopnosť sa sústrediť
 • roztekanosť a pobehovanie
 • pocit, že sa všetko na mňa valí
 • pocit, že nič nestíham
 • neschopnosť relaxovať a oddýchnuť si
 • nadmerné potenie
 • búšenie srdca
 • zvieranie hrdla a neschopnosť "normálne" hovoriť
 • tras a chvenie
 • nevoľnosť a celková slabosť
 • návaly tepla či chladu
 • nutkanie na močenie či stolicu
 • pocity závratu a nekľudu
 • strach zo straty kontroly
 • strach zo smrti a vážnej choroby seba a blízkych osôb
 • strach, že sa zbláznim
 • zhoršená pamäť a znížená schopnosť komunikovať
 • nespavosť a poruchy spánku
 • vyhýbavé správanie (vyhývanie sa ľuďom a situáciám, ktoré sú mi nepríjemné)
 • stiahnutie sa do seba
 • sklon k závislostiam

Úzkosť môže mať rôznu intenzitu, dĺžku a kvalitu.

Dá sa úzkosť liečiť, zbaviť sa jej alebo ju aspoň zmierniť?

Treba odlíšiť, o akú úzkosť ide. Úzkosť a úzkostné stavy majú svoju príčinu, často v nevedomí. Niekedy stačí zmeniť životný štýl, či prístup k sebe a okoliu. Ak pociťujete občas mierne úzkosti, zamyslite sa nad tým, v čom žijete a či vám to vyhovuje. Ak neviete sami odhaliť príčinu a urobiť zmenu obráťte sa na odborníka, psychológa alebo niekoho, kto tomu rozumie a vie vám pomôcť.  

Ak prežívate výraznejšiu úzkosť odporúčame psychoterapiu. Pochopením a spracovaním vytesneného materiálu úzkosť výrazne opadne, spracuje sa.

Na mierne úzkosti a na prevenciu úzkostných stavov odporúčame pravidelný pohyb, byť občas sám so sebou - venovať sa sebe, urobiť si radosť, dopriať si relax, uvoľnenie a aspoň každý deň sa raz z chuti zasmiať - sledujte a čítajte komédie, stretávajte sa s ľudmi, s ktorými sa viete zasmiať.  

Zmierniť úzkosť je možné alternatívnimi spôsobmi, napr. prírodnými bylinami, relaxáciou, uzemňovacími a dychovými cvičeniami, predovšetkým vtedy, keď úzkosť vzniká preťažením a stresomAk príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára, psychológa alebo psychoterapeuta.

Silné, dlhodobé a intenzívne úzkosti je možné medikovať liekami na predpis, napr. anxiolytikami. Neriešia však príčinu úzkostí, preto doporučujeme anxiolytiká kombinovať so psychoterapiou.

Čo so strachmi?

Jednou z hlavných úloh na ceste sebapoznania a rozvoja osobnosti je naučiť sa čeliť svojim strachom, prekonávať ich, a tým silnieť a rásť. Spôsobov, ako pracovať so svojimi tieňmi a strachmi je veľa, tak ako je veľa rôznych strachov a úzkostí.

Na niektoré strachy sa dá začať pozerať inak, napr. ako na výzvu. Pustiť sa do toho, čoho sa najviac bojíme. To sa týka strachov z konfrontácie, z pustenia sa starého, z verejného vystúpenia, z nových vecí a novej zodpovednosti, zmeny v živote a pod.

Sú však strachy, ktoré musíme prestať jednoducho "živiť". Mám na mysli, prestať vnímať situáciu dramaticky, prestať si maľovať čerta na stenu, prestať o tom hovoriť ako o niečom zlom, strašnom, hroznom a neprekonateľnom, ale pozrieť sa na veci z iného uhľu pohľadu. Predovšetkým nevidieť v nich hrozbu. Často si svojim prístupom znemožňujeme prekročiť vlastný tieň, nájsť odvahu a vieru v seba a ísť si za tým, čo skutočne chceme. 

Ako sa hovorí, v jaskyni, do ktorej sa bojíš vstúpiť sa ukrýva poklad, ktorý hľadáš!

Strach je veľmi silná emócia. Je až neuveriteľné, koľko našej aktivity je motivovaná strachom a koľko energie dokážeme venovať výhovorkám a vyhýbavému správaniu, za ktorým je vždy ukrytý náš strach. Často sa správame iracionálne a snažíme sa pred strachom utekať. Akoby sme si neuvedomovali, že je to náš strach, nosíme ho v sebe a čím častejšie ho posilujeme (myšlienkami, fantáziami, nafukovaním, rozprávaním o ňom), tým väčší sa nám zdá. A on naozaj, akoby narastal a stával sa neprekonateľným. Čo sú však len naše pocity, reálne nenarástol. Čo s tým? Prestaňte svoje strachy posilovať, zastavte sa a pozrite sa poriadne na to, čoho sa v skutočnosti bojíte. Nemrhajte svoju vzácnu energiu na posilovanie strachov a pochybovaním o sebe. Práve naopak, pustite sa do vecí, ktorých sa bojíte. Prekonaním každej prekážky, každeho strachu silnieme, stávame sa odvážnejší, sebadôvera rastie a náš život dostáva nový rozmer. Hneď je väčší dôvod na radosť!

Existujú dva základné prístupy, ako sa vysporiadať so strachom. Prvým je "vystaviť sa mu", čiže prekonanie strachu odvahou a činom, pri ktorom so sebou alebo svojim strachom trochu zabojujeme. Obrazne povedané zadržíme dych a skočíme. Následne riešime, čo príde. Druhý spôsob je "prijatie", na základe uvedomenia, precítenia a odhalenia príčin a súvislostí pochopíme a objavíme v sebe zdroje, s ktorými následne pracujeme v zmysle, čo nemá cenu meniť, prijímam, ale necítim sa už ohrozený/á. Oba prístupy sú však mnohými nesprávne chápané. Namiesto toho, aby sme využili jednu z možností ako sa k strachu a úzkostiam postaviť a tým ho zmierniť, začíname s ním bojovať, vytvárať si odpor a celé si to priťažíme rozvíjaním negatívych myšlienkok a presvedčení. Takto sa strachy zväčšujú a naša sebadôvera a odvaha znižuje.

Taktiež prijímanie strachov tam, kde netreba, je uviaznutie vo svojich obmedzeniach, v čom sa nám časom začne veľmi "zle dýchať" (úzkosť). Hádzanie flinty do žita alebo mrhanie energie na sťažovanie a vysvetľovanie, prečo to nejde hádam ani netreba komentovať. Je pochopiteľné, že nastáva vyčerpanie, frustrácia a naše vnímanie ohrozenia sa natoľko zväčší, že nás nakoniec úplne paralyzuje.

Dobrá správa je, že ak sme zhodou okolností donútení postaviť sa obávanému, často zistíme, že sme sa báli zbytočne. Situáciu zvládneme, aj keď prežívame úzkosť a strach. Dobrý výsledok nás posilní, dodá sebavedomia.

Ak máte skúsenosť, že vám vystavenie sa strachu spôsobilo ešte nepríjemnejší pocit zo seba, prehĺbenie úzkotí a strachov, navštívte psychológa. S podporou ľahšie prekonáte svoje pochybnosti a pocity ohrozenia.  

Využitie týchto prístupov a zvládanie strachov je umenie a vyžaduje tréning a neraz aj podporu, či pomoc z vonka. Tou pomocnou rukou môže byť ktokoľvek, kto tomu rozumie, vie sa strachom postaviť, ale ich i prijímať a má schopnosť rozlišovať, kedy je ktorý prístup vhodnejší.

Ak vás téma zaujala a radi by ste sa dozvedeli viac odporúčame Vám večernú podpornú terapeutickú skupinu, seminár Zvyšovanie odolnosti voči stresu alebo seminár Učíme sa prekonávať strach.

Ak si prechádzate náročným obdobím, objavujú sa u vás úzkosti, či stavy, ktorým nerozumiete odporúčam individuálnu konzultáciu. 

Pracujem v Bratislave, kontakt nájdete tu.

PhDr. Radoslava Olajos

Články

Láska ako droga | 10.04.2019

Lásku si často pletieme so zamilovanosťou. Dokonca si lásku pletieme aj s návykom. Zaujíma vás prečo? -> Viac

Emócie | 26.12.2018

Často sa sami seba pýtame, ako to, že na emócie niekedy nestačíme, ako to, že sme emóciami tak silno a ľahko ovládnutí? -> Viac

Úzkosti a strachy | 04.08.2018

Zovretie hrdla, úzkosť v hlase, stiahnutie do seba, neistota, nepokoj, nespavosť, tréma, či búšenie srdca... len pár z množstva príznakov nepríjemných stavov úzkosti a strachu. Ako sa ich zbaviť alebo aspoň zmierniť? -> Viac

Esenciálne oleje

Esenciálny olej Clarity™ | 13.05.2015

Prejasnite svoju myseľ, zlepšite si pozornosť. Zmes Clarity v mesiaci máj 10% zľava. -> Viac

Young Living™ producent vzácnych a mimoriadne kvalitných esenciálnych olejov v terapeutickej kvalite

Virtuálna kancelária pre zaregistrovaných členov a distribútorov

Registrácia YL využite výhody pri kúpe esenciálnych olejov a zaregistrujte sa