Emócie

Emócie si len ťažko môžeme zakázať, môžeme sa však naučiť narábať s nimi skôr, než vybublajú na povrch. Ak prijmeme, že skutočne všetky emócie vyvierajú z nášho vnútra, pochopíme nielen to, že je nemôžeme výberovo umŕtvovať, ale aj to, že v nich máme skvelého pomocníka.

Príčinou a zdrojom ťažkostí pri zaobchádzaní s negatívnymi emóciami a myšlienkami je nevedomosť (konkrétne neuvedomelosť). Tento typ neuvedomelosti je osobný a týka sa povahy nevedomia. Týka sa prístupu k pravde, ktorý nieje sprostredkovaný informáciami z vonkajšieho sveta, ale tým, nakoľko sme si osvojili vedomú schopnosť vstúpiť do vnútorného dialógu s vlastnou dušou. A tu hrajú práve emócie často rozhodujúcu rolu.

Problém s emóciami teda nieje na strane emócii, ale na strane človeka. Pokúsim sa názorne, aj keď trochu obšírne vysvetliť,

  • čím emócie sú,
  • ako, kde, za akých okolností a prečo vznikajú,
  • ale tiež s čím sa spojujú.

Všetko, čo je psychické a vychádza z nevedomia, zasahuje človeka na viacerých duševných úrovniach, prejavuje sa na tele a trápi jeho rozumového ducha. Preto je vždy to, co nás presahuje (a to emócie sú), nutné najskôr poznať, pochopiť, následne nájsť správny prístup a ten potom vlastnou praxou potvrdiť. Obísť sa to nedá. Nedá sa ani napísať stručný návod v piatich bodoch.

Emócie (viac či menej intenzivne prežívané) buď sú alebo nie sú, ako si môžeme všimnúť sami na sebe. Emócie ako také sú událosťou, ktorá sa nám stane, niečím, čo nás z vnútra zasiahne. Ide o mimovolné stavy, ktoré obchádzejú vedomú vôľu a prekonávajú zámery našich vedomých rozhodnutí. Všetko, čo sa deje bez našej vôle – stáva sa nám – má pôvod v nevedomí. Emócie sú teda psychické udalosti, ktoré bez pričinenia našej vôle prichádzajú z nevedomia. Ak budeme vo svojom bádaní o niečo viac bdelejší, môžeme si všimnúť, že skôr, než sa afekt objaví, reaguje naše nevedomie množstvom symptómov (príznakov), ktoré nás na nastupujúci afektívnou reakciou dopredu upozorňujú – ide o zmeny nálad či telesné reakcie najrôznejšieho charakteru.

Emócie sú hlboko zakorenené v našom tele, v jeho podstate. Výskyt emócie je preto vždy sprevádzaný telesnou reakciou. Inak povedané, telo preberá aktivnu účasť na vyjadrovanie emócií. Emócie sa často skryto vyjadrujú práve cez telesné symptómy (bolesti hlavy, brucha…). V článku "..." si povieme ako. Jak už jsme si řekli, emoce se zmocní vědomí a človek sa od nich po určitú dobu jednoducho nemôže oddeliť. Emóciám sa nemôžeme zbaviť tak jednoducho, ako to robíme napríklad s myšlienkami. Mimovoľný stav, akým emoce bezpochyby sú, má však ďalší charakteristický obraz. Emócie nikdy neexistujú sami o sebe, ale sú spojené so subjektivnymi psychickými obsahmi. Prakticky to znamená, že zprostředkovávají určitou informaci z nevědomí.

Afektivny stav (emócie) je na jednej strane prežívaný subjektivne vo vnútri, na druhej strane je projikovaný do sveta na vhodný vonkajší objekt (napr. iného človeka) a tak sa medzi subjektivnym nevedomým a objektom vytvára emocionálna väzba, ktorá väčšinou presahuje vedomie subjektu. Čo znamená, že na čas ochromí vôľu a zámer, zmení na čas telesné pocity a reakcie, myslenie, cítenie, a v konečnom dôsledku ovládne aj správanie. Inak povedané, vďaka tejto dynamike emócie vytvárajú vzťah medzi vedomím, vonkajším svetom a nevedomím subjektu.

Emócie sú nedomysliteľne spojené s mechanizmom projekcie, teda mechanizmom, ktorým sa prenášajú subjektivne psychologické obsahy akéhokoľvek druhu na vonkajší objekt. Projikované sú nevedomé psychologické javy, respektíve subjektivne prežitky a psychické obsahy s nimi spojené.

Projekcia je proces, ktorý sa odohráva medzi subjektom (človekem, ktorému sa deje) a fyzickým objektom (človekom či situaciou, na ktorou sa prenáša). Objektom teda nemusí byť nutne len človek, ale aj situácia, inštitúcia, celý svet a podobne. Projekcia je nevedomý akt, nieje to voľný mechanizmus, a odohráva sa stále.

Pri projekcii sú subjektivne obsahy prenášané na objekt a javia sa, ako by to boli vlastnosti objektu, ako by k nemu patrili. Pri projekci sme presvedčení, že sa nás dotýka celkom určitý zjavný charakter či vlastnosť druhej osoby.

Domníváme se, že to, co na objektu pozorujeme a vidíme, objektivně existuje vně vás samotného a patří tomu druhému. Proč to děláme? To, co pozorujeme při projekci na druhém, je totiž neslučitelné s naším přesvědčením o sobě samém. Ve skutečnosti se ale jedná jen o obraz našeho nevědomí.

Projekciu nejde robiť vedomo, protože keď vieme, že projikujeme, už neprisudzujeme projikované obsahy druhým objektom. Vieme, že to, čo vnímame, patrí k nám.  Projekcia je nevedomý mechanizmus, a preto ju poznaním vedomie ničí.

Je pochopitelné ľahšie nájsť si správny prístup k emóciám, keď vieme, čím sú. Že nie sú len hrubými a neotesanými votrelcami, za ktoré je mylne považujeme, ale nesú svetlo poznania.

 

autor: MUDr. Pavel Špatenka

viac sa dočítate tu 

Články

Láska ako droga | 10.04.2019

Lásku si často pletieme so zamilovanosťou. Dokonca si lásku pletieme aj s návykom. Zaujíma vás prečo? -> Viac

Emócie | 26.12.2018

Často sa sami seba pýtame, ako to, že na emócie niekedy nestačíme, ako to, že sme emóciami tak silno a ľahko ovládnutí? -> Viac

Úzkosti a strachy | 04.08.2018

Zovretie hrdla, úzkosť v hlase, stiahnutie do seba, neistota, nepokoj, nespavosť, tréma, či búšenie srdca... len pár z množstva príznakov nepríjemných stavov úzkosti a strachu. Ako sa ich zbaviť alebo aspoň zmierniť? -> Viac

Esenciálne oleje

Esenciálny olej Clarity™ | 13.05.2015

Prejasnite svoju myseľ, zlepšite si pozornosť. Zmes Clarity v mesiaci máj 10% zľava. -> Viac

Young Living™ producent vzácnych a mimoriadne kvalitných esenciálnych olejov v terapeutickej kvalite

Virtuálna kancelária pre zaregistrovaných členov a distribútorov

Registrácia YL využite výhody pri kúpe esenciálnych olejov a zaregistrujte sa