Manipulácia vo vzťahu

Táto téma je natoľko rozsiahla, že som sa rozhodla zamerať sa v tomto článku len na to, čo nás motivuje k manipulovaniu partnera a to, či majú k manipulácii bližšie muži či ženy.

Manipulácia sa v neharmonických vzťahoch vyskytuje často. Práve sklon manipulovať s druhým vytvára priestor na napätie a celkovo ničenie vzťahu. Je skôr výnimkou ak v nefunkčných a komplikovaných vzťahoch manipulácia nie je.

Manipulujú muži aj ženy. Každému je vlastný jeho štýl. Každý má svoje dôvody prečo manipuluje. Manipulácia býva vedomá, nevedomá ale aj nepriznaná (popieranie zjavne manipulatívneho správania).

Manipulácia má veľa podôb a odtieňov, o ktorých sme sa rozhodlinapísať v ďalšom článoku, ktorý už čoskoro uverejníme.

Manipulujeme najčastejšie v partnerstve preto, pretože nevieme:

.....prijať seba, partnera alebo situáciu takú, aká je.

.....otvorene povedať svoj názor a požiadať o láskavosť.

.....sa vymedziť. Rešpektovať hranice druhého, nepochopenie svojich možností/hraníc.

…..prijať zodpovednosť za seba, svoj život a svoje rozhodnutia.

Manipulujeme jednoducho preto, že sa nevieme presadiť inak.

Manipuláciu sme spoznali ako celkom účinný spôsob dosahovania našich cieľov, záujmov a získania pozornosti. Samozrejme za to platíme daň. Daňou je naša dôstojnosť a kvalita našich vzťahov.

Ten, kto je/bol manipulovaný, zväčša vie rovnako dobre manipulovať druhých. Častejšie si trúfneme na menej zdatných sa brániť, príp "zneužiť" slabosti svojho blížneho. Ten z partnerov, ktorý práve manipuluje, využíva vždy slabé stránky manipulovaného. 

Najčastejšie sú zneužívané pocity strachu, závislosť, naivita, pocity menejcennosti a pocity viny.

Najľahšou obeťou manipulácie je ten z partnerov, ktorý je emočne alebo finančne závislý, neverí si a má nedostatočné sebavedomie, sebaúctu.

Ak je manipulácia "manipulátorom" vyhodnotená ako účinný nástoj, len zriedka býva motivovaný meniť svoje správanie. Dokonca aj vtedy, ak mu hrozí rozpad vzťahu.

Priestor na zmenu v postoji a v správaní je paradoxne u obete manipulácie. Práve obeť vytvára živnú pôdu na manipuláciu. Ako pri všetkom vo vzťahu.

Aj pri manipulácii na manipuláciu treba minimálne dvoch.

Manipulovať s partnerom nie je prejavom lásky. Vzťahy, kde sa vyskytuje vzájomná manipulácia, hry, súperenie a pretvárka bývajú náchylné na neveru, citovú vyprahnutosť a rozpad.

Nie je manipulácia ako manipulácia. Často ide o nevedomý vzorec správania. Mnoho partnerstiev dlhoročne funguje vo vzťahu, kde sa partneri vzájomne manipulujú a nepríde im na ich prístupe a kvalite vzťahu nič zvláštne. Jednoducho si zvykli, neočakávajú od vzťahu viac.

Manipulácia začína byť problémom vtedy, ak prekračuje mieru únosnosti aspoň jedného z partnerov. Manipulácia môže byť tak nenápadná, že aj odborníkovi môže chvíľu trvať, kým ju odhalí a pochopí jej mechanizmus.

Muži, ktorí sú živiteľmi rodín majú tendenciu manipulovať cez strach a závislosť partnerky. Často vlákajú partnerku do pasce závislosti, podporujú v nej strach a pocity menejcennosti. Napr. nevytvorenie podmienok pre sebarealizáciu a kariéru, sociálna izolácia...

Ženy majú tendenciu manipulovať cez svoju slabosť. Vyvolávajú pocity ľútosti u partnera alebo dokonca pocty viny.

Niektoré ženy manipulujú naopak cez rolu gazdinej (samozvaný generál), ktorá je zodpovedná za chod domácnosti, za výchovu, pretože vie všetko najlepšie a preto sa všetci majú stiahnuť a poslúchať.

Muži majú tendenciu sa nechať ovládnuť a zmanipulovať, aby mali pokoj, netrúfajú sa presadiť zo strachu alebo pohodlia.

Najlepšie sa manipuluje vyvolávaním negatívnych pocitov, spochybňovaním a zneužívaním slabostí druhého.

Máte pocit, že vo vás partner vyvoláva negatívne pocity, máte strach, neveríte si?

Prestaňte hľadať chybu v partnerovi/partnerke, nesnažte sa zmeniť druhého. Je zbytočné sa sťažovať, trápiť sa a donekončna hľadať chybu v sebe. Jediná cesta je sa oslobodiť, zmeniť svoje správanie a nájsť stratenú sebadôveru. Ako? Radi vám ukážeme cestu. Ak naozaj chcete zmeniť svoj život k lepšiemu, spôsob nájdete!

PhDr. Radoslava Olajos

Články

Ako von z nefunkčných vzťahov | 15.05.2019

Prvým krokom je pozreť sa na to, čo negatívne sa mi vo vzťahoch opakuje. -> Viac

Láska ako droga | 10.04.2019

Lásku si často pletieme so zamilovanosťou. Dokonca si lásku pletieme aj s návykom. Zaujíma vás prečo? -> Viac

Emócie | 26.12.2018

Často sa sami seba pýtame, ako to, že na emócie niekedy nestačíme, ako to, že sme emóciami tak silno a ľahko ovládnutí? -> Viac

Esenciálne oleje

Esenciálny olej Clarity™ | 13.05.2015

Prejasnite svoju myseľ, zlepšite si pozornosť. Zmes Clarity v mesiaci máj 10% zľava. -> Viac

Young Living™ producent vzácnych a mimoriadne kvalitných esenciálnych olejov v terapeutickej kvalite

Virtuálna kancelária pre zaregistrovaných členov a distribútorov

Registrácia YL využite výhody pri kúpe esenciálnych olejov a zaregistrujte sa