Prečo sa muži k ženám správajú hrubo

Čo vedie mužov k prejavom hrubosti a k agresivite? Ako je možné, že sa muž opováži fyzicky napadnúť ženu a ešte si pritom myslí, že urobil dobre? Samozrejme niektorí s odstupom času majú výčitky, často ich však otočia proti partnerke. Mnohé agresívne prejavy si v prvom momente žena ani nemusí uvedomiť, hrubosť a agresivita totiš nie je len facka. Neraz sa začína tzv. pasívnou agresivitou či manipuláciou, ktorá nemusí byť dobre čitateľná. Vo veľa prípadoch sa hrubosť a agresivita stupňuje alebo kolíše, príp. sa strieda s druhým extrémom - vzorným správaním.

Aké sú prejavy týrania, agresivity a hrubosti?

 • mlčanie (nereagovanie, neodpovedanie na otázku, tzv. pasívna agresivita)
 • robenie naschvál (nerešpektovanie dohôd, hraníc a požiadaviek)
 • odsekávanie a vulgarizmy (agresivita v komunikácii)
 • ponižovanie (urážky, nadávky, dvojzmysly, irónia v hlase)
 • provokovanie (zráždenie a provokovanie sú tiež formy agresivity)
 • neriešenie problémov (odmietanie hľadania riešení, zvaľovanie problémov na partnerku)
 • ignorácia (nevšímavosť, prehliadanie, náhla zmena dohodnutého programu bez vysvetlenia)
 • netolerancia (zakazovanie, osočovanie, ponižovanie)
 • spochybňovanie (vhodnosti správania, názorov, hodnôt, dôstojnosti)
 • nezáujem (o spoločný život, o potreby a priania partnerky, či detí)
 • fyzické násilie (fackovanie, kopanie, úder päsťou)
 • obmedzovanie slobody (zamykanie doma, odobranie kľúčov, zákazy)
 • zneisťovanie (prekrúcanie, menenie plánov, zámerné neplánovanie - "neviem, nepýtaj sa")
 • vyhrážanie (smrťou, zlým koncom)
 • izolácia (trestanie samotou, postupné odrezanie od práce, priateľov, rodiny rôznymi spôsobmi)

Mnohé prejavy súvisia s manipuláciou, môžu byť následne racionálne vysvetlené (ospravedlnené) zo strany agresora, dôležité však je ako sa cítite. Vyvoláva partnerovo správanie vo vás strach, úzkosť, hnev, pochybnosti? Buďte na pozore!

Možno sa pýtať, prečo sa tí muži takto správajú? Odkiaľ sa toto správanie mužov berie?

Český kouč Aleš Kalina tvrdí, že vždy za všetkým je schovaný strach alebo túžba vyniknúť. Tento strach a túžba majú tendenciu sa maskovať, preto sa nám partner z počiatku môže javiť ako sebavedomý a sebaistý človek.

Prečo sa muži hrubo správajú?

Kalina uvádza tieto hlavné príčiny, ktoré sa u vztahovo nevyspelých mužov objavujú.

1. Muž sa bojí, že doma stratí nadvládu. V tomto prípade ide o typ muža, který kvôli svojmu nízkemu sebavedomiu má panický strach, že by jeho partnerka mohla byť lepšia než on a mohla nad ním prevziať nadvládu. Preto ju ponižuje, aby k tomu nedošlo. Psychicky ju vydiera a používá manipulatívne techniky, aby ju donútil poslúchať. Takto si dokazuje svoju mužnosť a sebadôležitosť.

2. Muž sa bojí, že niekdo iný bude lepší než on. Tento druh strachu stojí za akoukoľvek žárlivosťou. Muži sa tak boja, že by raz ich partnerka prišla a oznámila mu, že si našla niekoho iného - lepšieho! Preto ju spochybňuje, zráža jej sebaúctu alebo aj týra, aby sa bála a začala o sebe pochybovať, aby nemala silu ho opustiť. Žena nakoniec uverí, že na lepšieho nemá a je natoľko vyčerpaná narážkami, hádkami a scénami, že je rada, keď má chvíľu kľud. Tak muža "neprovokuje", ustúpi. Tým sa však vzdáva samej seba.

3. Muž nedokáže presadiť svoju vôľu diplomaciou a láskou. Každý názor a nová potreba musí byť vo vztahu obhájená a vysvetlená. Ak muž nemá vztahové vychovanie (vzťahové IQ), tak sa pri presadzovaní svojich potrieb chová ako barbar: Buď bude po mojom alebo budeš trpieť! Agresivita pramení z frustrácie a pocitu bezmocnosti. 

4. Muž má strach, že bude odhalený vo svojich nekalých praktikách. Ak je muž vo vzťahu nespokojný, bude zákonite koketovať s inými ženami. Bude si to, čo mu doma chýba kompenzovať inde. Ak bol ale vychovaný tak, že vo vzťahu musí zostať za každú cenu, bude partnerke rôznymi spôsobmi dávať najevo, že ona je tá nemožná, že všetko robí zle ona a že on má predsa nárok mať svoju slobodu a právo na relax. Často žena uverí, že za mužové správanie sa k nej môže ona sama. Nie je zriedkavosťou, že si žena manželovú neveru vysvetluje tak, že sa to stalo preto, že muža rozčulovala napr. svojou pomalosťou, nešikovnosťou alebo sa mu znepáčila fyzicky.

5. Muž urobil vo vzťahu veľkú chybu a nevie sa s partnerkou dohodnúť na odpustení. Ak muž nemá dostatok vzťahovej inteligencie, aby po svojej chybe našiel k partnerke opäť cestu a vzťah vrátil do normálu, môže sa z neho postupom času stať tyran alebo upadne sám do depresie, čo je v tomto prípade vlastne nasmerovanie agresivity do seba. 

6. Muž sa bojí, že ním partnerka pohrdne. Tento strach sa objevuje u mužov, ktorí boli v detstve často prehliadaní alebo im bolo dávané najavo, že sú nedostoční. U svojich partneriek sa potom snažia tento nedostatok kompenzovať. Boja sa, že im opäť bude dané najavo, že niesú dosť dobrí, múdri a dostatoční. Tak pomocou psychického týrania zastrašujú a formujú partnerku, aby robila presne to, čo chcú.

7. Nevyrovnaný muž, traumatizovaný a vzťahovo impotentný muž má tendenciu si vybíjať zlosť na svojich najbližších. Výčitky, obviňovanie, zúrivosť a zlosť z nich vyteká ako hnis a zaplavuje svoje okolie. 

8. Muž ktorý požil alkohol. Nezabúdajte, že alkoholom posilnený frustrovaný a inak málo prejavujúci sa muž môže prekvapiť. Alkohol odbúrava zábrany a dodáva odvahu! V opojení sa dostávajú na povrch vytesnené a potlačené emócie, neraz v podobe slovnej alebo aj fyzickej agresivity. Väčšina žien po napadnutí partnerom uvádza, že bol v podopitom stave.

 

Čo robiť, keď sa muž takto chová?

Najlepšia je prevencia! Najlepšie je začať si s partnerom, ktorý nemá sklon k agresívnym prejavom. Už po niekoľkých stretnutiach viete vytušiť, s kým máte dočinenia. Všímajte si, ako sa správa k cudzím ľudom, k rodičom, v strese, či v konfliktnej situácii. Nepodceňujte, neospravedlňujte a nepriehliadajte jeho hrubé, drsné a tvrdé prejavy, je pravdepodobné, že čoskoro sa takto bude správať aj k vám! 

To, že sa práve k vám partner správa hrubo, nie je náhoda. Žena či už vedome alebo nevedome toleruje alebo pripustí nevhodné prejavy a správanie sa partnera. Buď nevie reagovať, má strach, je v šoku, nevie čo s tým a preto radšej svoj hnev na partnera zametie pod koberec a verí, že sa to nebude opakovať.

V literatúre a v praxi sa stretávam s tým, že vo väčšine prípadov partnerka agresívneho partnera má problém so sebaúctou, sebavedomím, hranicami a vlastnou agresivitou alebo hnevom. Buď hnev nevie prejaviť alebo primerane ventilovať, vyhýba sa konfliktom alebo si ju neuvedomuje. Môže sa skrývať za nenápadné podpichovanie či inú provokáciu partnera alebo pasívnu agresivitu, ako je ľahosťajnosť a nezáujem o partnerové potreby. Taktiež môže ísť o osobu s masochistickými sklonmi. Ženu, ktorá v detstve žila v nepriateľskom prostedí, kde si zažila ponižovanie a iné prejavy hrubosti a agresivity zo strany rodiča, či iného príbuzného. V každom prípade doporučujem psychoterapiu alebo aspoň poradenstvo pre ženu, ktorá sa opakovane dostáva do vzťahu a situácii, kedy je k nej partner hrubý, či agresívny.

Dôležité je to nenechať zájsť tak ďaleko, aby žena začala mužom pohŕdať. Pohŕdanie je ženskou formou agresivity. Pohŕdanie muža na pychickej úrovni natoľko bolí a ponižuje, že reakciou býva tiež agresivita. Či už sa muž uchýli k alkoholu, úniku, slovnému alebo inému ponižovaniu partnerky záleží od osobnosti, zrelosti a psychickej odolnosti muža. V niektorých prípadoch sa zúfalý muž neovládne a provokácie, ponižovanie a pohŕdanie zo strany partnerky ho vyprovokujú do skratovej reakcie, kedy ženu udrie.

Agresorovi je nutné sa postaviť, nie v tichosti trpieť a ustupovať. Treba sa naučiť prekonať strach a uvedomiť si, čo od vzťahu a partnera potrebujeme. Je dobré sa naučiť rozpoznať aj drobné odtiene prejavov hrubosti a agresivity a taktiež vedieť odhaliť manipuláciu a vedieť sa proti nej brániť. Jediná cesta, ako si vo vzťahu urobiť "poriadok" je nekompromisné vyjednávanie a konfrontácia, ak sme svoju polovičku spoznali v popisovaných typoch a prejavoch. Dôležité je mu jasne nastaviť zrkadlo jeho chovania a zdôrazniť, že je to pre vás neprijateľné. Ak bude i naďalej pokračovať vo svojich praktikách, tak opustite vzťah. Ak s tým máte problém, obráťte sa na odborníka a nechajte si poradiť, čo v takomto prípade robiť. Každý prípad je individuálny.

Čím dlhšie budete vo vzťahu trpeť, tým menej síl budete mať, aby ste urobili zmenu. Nepodlahnite omylu, že váš partner s tým neskôr prestane. Človek sám pre seba je najhorším radcom! Úspech spočíva v schopnosti sa poradiť s odborníkom, navšíviť psychológa alebo terapeuta. Treba pristupovať k sebe zodpovedne a konať, nie sa sťažovať na kávičke s kamarátkou, ktorá prežíva niečo v bledomodrom. 

PhDr. Radoslava Olajos

inšpirované článokom o agresivite mužov Aleše Kalinu 

Články

Ako von z nefunkčných vzťahov | 15.05.2019

Prvým krokom je pozreť sa na to, čo negatívne sa mi vo vzťahoch opakuje. -> Viac

Láska ako droga | 10.04.2019

Lásku si často pletieme so zamilovanosťou. Dokonca si lásku pletieme aj s návykom. Zaujíma vás prečo? -> Viac

Emócie | 26.12.2018

Často sa sami seba pýtame, ako to, že na emócie niekedy nestačíme, ako to, že sme emóciami tak silno a ľahko ovládnutí? -> Viac

Esenciálne oleje

Esenciálny olej Clarity™ | 13.05.2015

Prejasnite svoju myseľ, zlepšite si pozornosť. Zmes Clarity v mesiaci máj 10% zľava. -> Viac

Young Living™ producent vzácnych a mimoriadne kvalitných esenciálnych olejov v terapeutickej kvalite

Virtuálna kancelária pre zaregistrovaných členov a distribútorov

Registrácia YL využite výhody pri kúpe esenciálnych olejov a zaregistrujte sa